OSB Raporu’nda “Görevi Kötüye Kullanma” Vurgusu

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bir hafta süresince kamuoyuna açıkladığımız OSB denetim raporları sonuç kısmında yer alan değerlendirmelerde “Görevi Kötüye Kullanma” detayı öne çıkarken, yine aynı denetim raporunda şahıslarım mesuliyet ve sorumluluklarına atıfta bulunarak, iddia edilen bir çok başlıkta  son görevin savcılığa bırakıldığı anlaşılıyor. Raporun sonuç bölümlerini özet ile yine kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

SATIN ALMA SÜRECİ

“Yönetim kurulunca sadece mal ve hizmet alınacak firmaya ve bedele ilişkin karar alınmasının ve ayrı ayrı teklif formları ile firmalardan teklif alınmasına rağmen, farklı işlerin birleştirilerek ihale etme şeklindeki uygulamanın ihale işlemlerini yürüten ve onaylayanlar açısından görevin gereklerine aykırı hareket etmek kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yapılan işlemlerin ihale mevzuatına aykırı olduğu…”

ARSALAR İÇİN HİSSE DEVRİ

“… bir başka deyişle mevzuatta müsaade edilmemesine rağmen üretime geçilmediği halde kişilerin kendilerine tahsisli parselleri başkalarına devretmelerine / satmalarına yönetim kurulunca onay verildiği…

Tahsisi yapılmış parsellerde tasvip edilmeyen şekilde şirket kurularak hisse devri yapılmak sureti ile parsel devri gerçekleştirildiği şeklinde ki iddiaların varit olduğu, yukarıda sayılan ve mevzuata aykırı bir şekilde şirketlerin devri vasıtasıyla parsellerin devredilmesini sağlayan yönetim kurulu kararlarıyla devreden kişilerin menfaatine sebep olunduğu,….. mevzuata aykırı diğer devir işlemlerine ilişkin alınan yönetim kurulu kararlarına imza atanlar için sorumluluk doğurduğu, bu hususun savcılığın takdirine bırakıldığı”

Küçük parçalara bölünerek satışı yapılan arsalar ile ilgili olarak;

“ bu itibarla OSB’nin küçük parsel ihtiyacından bahisle Bakanlığa gerçek dışı gerekçe ile başvurularak kişilerin menfaatine yönelik olarak parsellerin bölünmesine sebep olunması hususunda söz konusu yönetim kurulu kararlarında imzası olan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının bulunduğu, bu hususun sayın savcılığımızca değerlendirilmesi gerektiği”

BASINA DAĞITILAN PARALAR

“ OSB icraatlarına ilişkin haberler yaptırılarak karşılığında Bölge Müdürlüğünce ödeme yapılması ve özellikle 17. Genel Kurul öncesine rastgelen süreçte OSB icraatları dışında olan ve Yönetim Kurulu Başkanının bazı konulara ilişkin değerlendirmelerine ilişkin haberlerin mevcut yönetime rakip listeden olan bazı kişiler aleyhinde yapılan haberlere ilişkin Bölge Müdürüğünce ödeme yapılması ve bunlara ek olarak yerel medya mensuplarına herhangi bir karar alınmaksızın hediye alınarak dağıtılması hususlarının GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı”

YANGINA HAZIR OLMAYAN FİRMALAR

“ … taahhütname alınmak sureti ile toplam 149 firmaya mevzuata aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği… durumun yönetim kurulu olarak bildiklerini beyan ettikleri…

… mevzuatta yer alan gereklilikleri yerine getirmeyen firmaların menfaatine sebep olacak şekilde yangın yeterlilik belgesi düzenleyen personelin ve birçok firma tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğini bildikleri halde bu şekilde yapı kullanma izni belgesi verilmesi uygulamasını sürdüren Kayseri OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölge müdürünün sorumluluğunun GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı”

KAÇAK YAPI SORUNU

“ …..ilgililerce sanayicilerin yatırımlarının olumsuz etkilenmemesi, üretimin sekteye uğratılmaması, ülke gerçeklerinin göz önüne alınması, imar mevzuatına çok sayıda aykırılık olmasının bu konuda katı bir uygulamaya gidilmesini zorlaştırması gibi gerekçeler sunularak, mevzuat gereği olan ilgili idarelere gerekli bildirimlerin yapılmaması hususlarının mevzuata aykırı olduğu, mevzuata aykırı işlemlerin ve Beşler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’ye yönelik yönetim kurulu kararı alınmasına rağmen gereğinin yapılmaması ve Beypan Entegre Orman Ürünleri San ve Tic. A.Ş.’ye yönelik yönetim kurulu kararı alınarak suç duyurusunda bulunulması işlemlerinin ayrımcılığa ve/veya mağduriyete sebep olduğu, mevzuata aykırı işlemlerin GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı”

İPTAL EDİLEMEYEN PARSELLER

“… yönetim kurulu üyelerinin mevzuata aykırı bir genel kurul kararını uygulamalarının ve böylelikle mevzuatta yeri olmayan bir tahsil işlemine gidilmesi ile iptal edilmesi gereken parsel tahsislerinin iptal edilmemesi sonucu, kişilerin menfaatinin oluşup oluşmadığı ve bu durumun yönetim kurulu üyeleri açısından sorumluluk doğurduğu ve mevzuata aykırı işlemlerin GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı”

OSMANLI ODASI HARCAMALARI

“ .. Organize sanayi bölgesinin yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurul ve yönetim kurulu kararı olmadan OSB’nin kaynaklarının kullanılarak Osmanlı dönemine ait bir takım tarihi değeri olan antika eserlerin satın alınması sureti ile OSB müdürlüğünün hizmet binası içerisinde küçük bir müze şeklinde Osmanlı Odası adı altında bir oda düzenlenmesi ve bunun için yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında harcama yapılması hususunda yukarıdaki hükümler çerçevesinde değerlendirildiğinde OSB’nin kuruluş amacı ya da sevk ve idaresi ile ilgisinin bulunmadığı ve bu harcamanın mevzuata aykırı olduğu, OSB’nin 1.5 milyon TL tutarında zarara uğratıldığı, mevzuata aykırı işlemlerin GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı

465 BİN TL’LİK TELEFON

“ .. 4562 sayılı OSB Kanununun 22’inci maddesinde ki “OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar” hükmüne GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun sayın savcılığın takdirine bırakıldığı

GENEL KURUL ÖNCESİ YAPI İZİN BELGELERİ

“.. Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetçileri tarafından düzenlenen 25.11.2019 tarihli teknik rapordaki söz konusu yapı kullanma izin belgelerinin uygunsuz olduğu yönündeki tespitleri doğrultusunda, yapı kullanma izin belgesi verilme sayılarındaki ani olan anlamlı görülmeyen aşırı artışta göz önüne alındığında, genel kurul öncesi 79 adet yapı kullanma izin belgesinin verilmesi süreçlerindeki iş ve işlemlerde cezai sorumluluğa ilişkin değerlendirmenin sayın savcılığınızın takdirine bırakıldığı…”

“… Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın söz konusu fiil ve işlemlerinin GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA bakımından değerlendirilmesinin sayın savcılığınızın takdirine bırakıldığı”

0
be_enme
Beğenme
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
OSB Raporu’nda “Görevi Kötüye Kullanma” Vurgusu