“VARLIK BARIŞI”NA BAŞVURU İÇİN SÜRE DOLUYOR

Fotoğraflı (57)

 

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart Cuma günü sona erecek. Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi de aynı gün dolacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre yapılan derleme sonucunda, gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul kira geliri, menkul kira geliri ile diğer kazanç ve gelirler için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar verilebilecek.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos’a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos’a kadar ödenebilecek. Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

 

Exit mobile version