Tarım ve Orman Bakanlığı, 600 bin baş besilik sığır ithal edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacak. Besilik sığır ithalatı özel sektörden alınarak Et ve Süt Kurumu ile Kırmızı Et Üreticileri Birliklerine verildi.
 

KAPASİTESİ 200 BAŞ ALTI OLANLAR BİRLİKLERE ÜZERİ OLANLAR ESK’YA BAŞVURACAK

Kapasitesi 200 baş altında olan Kırmızı Et Üreticileri Birliklerine, 200 baş üstü olanlar ise Et ve Süt Kurumuna müracaat edecekler. 200 baş üstü kapasitesi olanlar için ithalat izni 450 bin baş, 200 baş kapasitesi olanlar için de 150 bin baş ithalat izni verilecek.
 

ET VE SÜT KURUMU VE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İTHALAT YAPACAK

200 hayvan kapasiteli işletmeler başvuruları Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine yapacak, başvurular Et ve Süt Kurumu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu belirlenen izin listesi her dönemin sonunda Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Exit mobile version