Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolda

Fotoğraflı (2)

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı’ndan yapılan derlemeye göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek prim tabanının güçlendirileceği bildirildi.

Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Bununla birlikte kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirileceği söylendi.

Exit mobile version