SAĞLIKÇILARA MALİ HAK DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi.

Genel kurulda kabul edilen kanun teklifi ile birlikte sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.
Üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimler de düzenlemeye dahil edildi. Ayrıca, emekli doktor ve diş tabiplerinin maaşlarında da iyileştirme yapılacak. Düzenlemeyle aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulama süresi de 2029 yılına kadar uzatıldı. Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınmış oldu.
Yasayla, SGK güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak. Vatandaşların hastaneye olan borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.
Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.