KAYSERİ, YENİLİKÇİ KONSEPTİ BULUNAN 14 BÜYÜKŞEHİRDEN BİRİ OLDU

Fotoğraflı (83)

KAYSERİ (1HA) – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’ndeki tamamı İngilizce olarak yayımlanan Belediyelerde İnovasyon: “Living Lab” Örneği (Innovation in Municipalities: Case of Living Lab) başlıklı araştırma makalesinde, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde stratejik planında yenilikçi konsepti bulunan 14 belediye arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’nde araştırmacı Meryem Arslan’ın kalem aldığı araştırma makalesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik Uygulamaları ile öne çıktı. Daha önce Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’ndeki ‘İklim Değişikliği ve Akıllı Kentler’ başlıklı bilimsel makalede Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları da ‘iyi örnek’ olarak nitelendirilmişti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir’ hedefleri içerisindeki projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek olarak gösterilmişti. Bu kez de yine Marmara Üniversitesi’nin dergisinde yayımlanan makalede Büyükşehir Belediyesi, bir akılı şehir uygulaması olan güneş enerjili şarj istasyonları ile anıldı.

‘Belediyelerde, inovasyon faaliyetinin anlaşılmasını, yaygın ve sürdürülebilir seviyeye gelmesini, bu yönde kentleri inovasyon laboratuvarı olarak gören, sunulan ürün ve hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen, vatandaş ve diğer aktörlerin katılımını önemseyerek inovasyonu demokratikleştiren, Avrupa Birliği tarafından inovasyon aracı şeklinde betimlenen “Living Lab” ekosisteminin tanıtılmasını, living lab oluşumunun inovasyon aracı olarak kullanılabilirliğinin sorgulanması’nı amaçlayan söz konusu makalede toplam 30 büyükşehir belediyesine yönelik yapılan araştırmada 14 büyükşehir belediyesinin inovasyona örnek olabilecek çalışmaları olduğu saptanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 14 büyükşehir belediyesi arasında yer aldı.

Exit mobile version