Güncel

İhracatçı kurumlara, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim sağlandı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve ihracatçıların bu faaliyetlerinden 2022 yılı ve sonraki hesap dönemlerinde elde edecekleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranında 1 puan indirime gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun oranı düzenleyen 32. maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemeler yapıldı.
“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.
(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.
(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”
İndirim oranının sadece ihracat ve üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara indirimli oranın uygulanacağı belirtilen uygulamadan yararlanmak için kurumların sanayi sicil belgelerine sahip olmaları ve fiilen üretim faailyetiyle iştigal etmesi gerekiyor. Tebliğde iki şartın birlikte sağlanması gerektiği belirtildi.
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler, tebliğde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için 1 puanlık indirimden yararlanabilecek.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu