Kategorinin Güncel Haberleri

Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Cami Kebir’

Kayseri şehir merkezinde olup, Kapalıçarşı'nın yanında yer almaktadır. Ulu Cami olarak bilinmekle beraber değişik kaynaklarda Cami-i Kebir veya Sultan Cami olarak da anılmaktadır. Caminin iki kubbesi vardır. Biri mihrabın önünde, diğeri ortaya inşa edilmiştir. Dikdörtgen şeklinde dört penceresi olan mihrap...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Camii Kebir‘

Kayseri şehir merkezinde olup, Kapalıçarşı'nın yanında yer almaktadır. Ulu Cami olarak bilinmekle beraber değişik kaynaklarda Cami-i Kebir veya Sultan Cami olarak da anılmaktadır. H.530/M.1135 tarihinde, Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Caminin kuzeye açılan kapısının yanındaki kitabe ise bir...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi ‘

Kütüphanenin vakfiyesinde belirtildiği üzere 1796 tarihinde III. Selim zamanında Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Mehmet Raşid Efendi tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Raşid Efendi binanın inşasının tamamlanmasından sonra 925 cilt el yazması ve 18 cilt de İbrahim Müteferrika basması olmak üzere 943...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

BİR ADIMLA BAŞLAR ‘KÜLTEPE’

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıktadır. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

BİR ADIMLA BAŞLAR ‘KÜLTEPE ‘

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıktadır. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkân ve...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Kayseri Kalesi’

Kayseri Kalesi'ne ait ilk bilgiye M.S. 3 yüzyılda İmparator Gordianus dönemindeki sikkelerde rastlanmaktadır. Romalılar'dan başlayarak Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamaoğulları ve Osmanlılar Kayseri Kalesi'nin iç ve dış surlarını tamir ve tadil etmişlerdir. Dış surların az bir bölümü ve iç surların...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Selçuklu Mezarlığı ‘

2003 Eylül’de Hüseyin Cömert, Mehmet Osman Başoğlu ve Ruhi Günay buraya gelirler. Mezarlık kitabeleri sökülüp çalındığını görürler. Yakın zamana kadar köy imamının bayramlarda bu mezarlığa giderek ve yatanların adlarını tek tek söyleyerek ruhlarına dua ettiği ayrıca yatanların yöreyi fetheden Selçuklu...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Daniş Ali Bey Camii’

Cephesinde Güneş Saati bulunan Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Mahallesindedir. 1582 yılında yazlık bölümü, 1587 yılında kışlık bölümü ve 1738 yılında mutfak bölümü yaptırılmıştır. Aynı zamanda aynı isimle bir de okul inşa edilmiştir. Daniş Ali Bey, Fatih Sultan Mehmet’in...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

BİR ADIMLA BAŞLAR ‘BEŞARET KAYA KİLİSESİ ‘

Beşaret Kaya Kilisesi 11 ila 12. Yüzyıl arasında Geç Bizans döneminde yapılmıştır. Yapının duvarlarında Hristiyanlığa ait motifler yer alıyor. Kilisenin karşı duvarında İsa’nın doğum hikayesi, sağ duvarında vaftiz edilişi, sol duvarında Cebrail, girişin üzerinde Meryem ve Hz. İsa yer alıyor....

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Büyük Bürüngüz’

Kayseri’nin Büyük Bürüngüz Mahallesi, Koramaz Vadisi’nin eteklerinde hafif meyilli bir arazi üzerine kurulmuştur. Osmanlı döneminde Ulu Bürüngüz ve Kiçi Bürüngüz olarak adlandırılan köyün Büyük ve Küçük Bürüngüz olmak üzere iki bölüme ayrıldığı ve Bürüngüz obasının iki ayrı bölümünü gösterdiği anlaşılmaktadır....

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Aleddevle Cami’

Aleddevle Cami, 1590 tarihli onarım kitabesi vardır ancak yapının 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu söyleniyor. Dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen cami tek mekânlıdır. Üst örtüsü beşik tonozdur. Camiye kuzey cephenin ortasına yerleştirilen taç kapıdan girilmektedir. Taçkapı beden duvarından...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Mimar Sinan’ın Evi’

Mimar Sinan'ın doğduğu ev ve mahalle ünlü mimarın adını yaşatıyor. Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ev bugün müze olarak hizmet veriyor. Ağırnas'ta evin bulunduğu mahalle de Mimar Sinan'ın adını taşıyor. Eşsiz güzellikteki eserleriyle dünya çapında bir mimar olan Osmanlı devletinin baş...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Yeraltı Şehri’

Ağırnas, Mimar Sinan'ın doğduğu kasabadır. Ağırnas kasabasının girişinde Aşağı Pınar mevkiinde bulunan Ağırnas Yeraltı Şehri, bazı bölümlerinin milattan önce yapıldığı ve daha sonraki yıllarda da ilaveler yapıldığı, niş ve resimlerden en çok M.S 1-13. yüzyıllar arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır Dehlizleri, mağaraları,...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Kaya Mezar’

Koramaz Vadisi’nde birçok medeniyetin izine rastlamak mümkündür. Örneğin, başlangıçta barınma amaçlı kullanılan bir mağara daha sonra Roma döneminde detaylandırılarak kaya mezar olarak işlenmiştir. Hristiyanlığın serbest kalmasıyla beraber geç Roma veya erken Bizans’ta bu mağaralar kilise olarak yeniden şekillendirilmiştir. Selçuklu ve...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Kaya Kilisesi’

Binlerce yıldır yörede yaşayan insanlar tarafından kayalara oyularak mezar, ev, depo, ibadethane olarak kullanılan mekanların kullanımı günümüzde de varlığına devam etmektedir. Vadi içerisinde antik dönem yerleşimleri de yer almaktadır. Bunların içerisinde sayıları yüzlerce olan güvercinlikler, columbariumlar (Roma döneminde yakılmış bedenlerden...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Columbarium Mezar’

Roma’dan günümüze kadar ulaşan anıtmezarlar, sur kalıntıları ve tapınak kalıntıları Roma’nın Kayseri’de gerçekleştirdiği imar hareketinin önemini göstermektedir. Kremasyon,Roma’da kabul görmüş önemli bir defin geleneğidir. Bu gelenek bir dönem columbarium mezar adı ile bilinen toplu mezarlar kullanılarak yaygınlaşmıştır. Columbarium Mezarlar, belirli...

Haberi Oku
Bir Adımla Başlar

Bir Adımla Başlar ‘Koramaz’

Koramaz Vadisi, doğudan batıya doğru kıvrılarak uzayan ve yaklaşık 12 km uzunluğa sahip bir vadidir. Vadi üzerinde binlerce yıldır hayat devam ediyor. Günümüzde, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar köyleri vadi üzerinde bulunuyor. Bu bölgede binlerce...

Haberi Oku