BÜYÜKKILIÇ: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE UYUM EYLEM PLANIMIZ HAZIR”

Fotoğraflı - 2023-01-27T152541.161

 

KAYSERİ (1HA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İklim Hareketi (İDEP) Projesi kapsamında Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı’nın hazırlandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 19’uncu yüzyıl sonlarında başlayan Sanayi Devrimi ve hızlı nüfus artışıyla birlikte artan fosil yakıt kullanımının etkisiyle iklimsel değişimler görülmeye başlandığını hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, iklimsel değişimlere sebep olan küresel ısınmanın neden olduğu zararları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması ile dünyada iklim değişikliği ile mücadelenin hız kazandığını vurgulayarak, Paris İklim Anlaşması’nın 2053 net-sıfır vizyonunun ortaya konulmasının hemen ardından, bu anlayışla Kayseri İklim Hareketi (İDEP) projesi ile iklim tehlikelerine karşı daha dirençli, karbon nötr ve daha sürdürülebilir bir kent yaşamını hedeflediklerini ifade etti.

‘EYLEM PLANI, 5 TEMEL STRATEJİYİ İÇERİYOR’

Kayseri İklim Hareketi (İDEP) Projesi kapsamında Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı’nın hazırlandığını belirten Büyükkılıç, “İklim değişikliği, dünyamızı, insanlığı ve her yönüyle yaşam biçimimizi olumsuz yönde etkileyebilecek en önemli küresel sorunlardan biridir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Kayseri İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planımız; İklime Dirençli Şehir Gelişimi ve Sağlıklı Kent Yaşamı, Kuraklıkla Mücadele ve Sürdürülebilir Organik Tarım, Binalar ve Sanayide Temiz Enerjiye Dönüşüm, Yeşil ve Akıllı Kent Ulaşımı, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, başlıklarında 5 temel stratejiyi içermektedir” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşmak için Kayseri’yi ülkenin en önemli yenilenebilir enerji üretim merkezlerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerinin dile getiren Büyükkılıç, bu planın, hazırlanma sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Eylem Planı’nda Kayseri’de yaşayan kırılgan nüfusu ısı dalgalarına, ağır kış koşullarına, vektörel ve havadan, sudan geçen hastalıklara karşı, fiziksel ve sosyal koruma mekanizmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

131 sayfalık Eylem Planı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasının https://kayseri.bel.tr/uploads/pdf/Kayseri-BBLD_%C4%B0DEP_RAPORU_2022.pdf adresinde yayınlanarak paylaşıma açıldı.

Exit mobile version