AYM KARARINI VERDİ: PANDEMİDE KESİLEN VE ÖDENEN CEZALAR İADE EDİLECEK

 

KAYSERİ (1HA) – Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ödenen idari para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edildi. Böylece ödenen cezalar iade edilecek.

3 Kasım 2022 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4’üncü maddesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmemesinin, tebliğ edilenlerin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğü, ilgilisi tarafından ödenenlerin ise iade edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı yönünde yapılan düzenleme, Anayasa Mahkemesi’ne takıldı. Düzenlemede yer alan ‘ilgilisi tarafından ödenenlerin iade edilmeyeceği’ yönündeki hüküm itiraz üzerine iptal edildi.

İptal başvurusunu inceleyen Yüksek Mahkeme, belirtilen kanunda yer alan ‘tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez’ hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde karar verdi.

Böylece, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezalarını ödeyenlerin ödedikleri tutar geri iade edilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL SONU CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi. Buna göre, 9 Kasım 2022’den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.

Exit mobile version